Onderbouwd tapen na borstkanker : therapeutisch elastisch tapen, van toegevoegde waarde in de huidtherapeutische praktijk?

Dungen DAC

Literature type: 
remaining
Publication year: 
2009

 

Breast cancer patients can go to de skin-therapeutic practice with different iatrogenic complications. Lymphoedema, scar issues and nerve pain are considerate symptoms. Therapeutic elastic taping seems een regular used applied method for treatment of these symptoms. Skin therapy is a relative new profession who focuses on development. That's why it's important and interesting to add some evidence based character by researching the taping method for the treatment of breast cancer patients.
 
This research has concluded that therapeutic elastic tape has an important significance in the skin therapy practice. 

 

Full Article: 
  Ja Nee Totaal
Inleiding      
1) Relevante aanleiding voor het onderzoek?      
2) Literatuurverwijzingen?      
3) Probleem / vraagstelling te destilleren?      
       
Methode      
4) Voldoende informatie over de onderzoeksgroepen?      
5) Reproduceerbaar onderzoek?      
6) Heldere onafhankelijke variabele(n)?      
7) Heldere afhankelijke variabele(n) (AV)?      
8) Voldoende informatie over tijdsaspecten?      
9) Voldoende informatie meetinstrument voor bepalen van AV?      
10) Voldoende informatie over gebruikte materialen?      
11) Alpha waarde en/of betrouwbaarheidsinterval vermeld?      
       
12) Reproduceerbaar onderzoek?      
13) Intern valide onderzoek op basis van de methode?      
14) Is er selectie bias uit te sluiten?      
15) Bias t.g.v. tijdsaspecten uit te sluiten?      
16) Gewenste randomisatie?      
17) Gewenste blindering?      
18) Groepen gelijk behandelt?      
19) Gekozen onderzoeksmodel passend tot de vraagstelling?      
20) Instrument voor bepalen AV betrouwbaar?      
21) Gewenst instrument voor bepalen AV?      
       
Resultaten      
22) Zijn de resultaten een duidelijk weergave van de AV uit de vraagstelling?      
23) Intern valide onderzoek op basis van de resultaten?      
24) Zijn de groepen vergelijkbaar?      
25) Resultaten zijn een volledige weergave van AV?      
26) Bias uit te sluiten ten aanzien van uitval ven testpersonen?      
27) Conclusies terecht?      
       
28) Resultaten klinisch relevant?      
29) Conclusies worden ondersteund door ander onderzoek?      
30) Zijn de conclusies relevant voor uw beroepsgroep?      
31) Wat is de kwaliteit van het onderzoek na de gehele analyse?      
       
 Totaal      
       
References: 

Hogeschool Hogeschool Utrecht Instituut FG Huidtherapie