Effects of short-term treatment with kinesiotaping for plantar fasciitis

Tsai CT, Chang WD, Lee JP

Literatuur type: 
rct
Publicatie jaar: 
2010

 

Objectives
The purpose of this study was to investigate the therapeutic effects of kinesiotaping on plantar fasciitis.  

Method
A total of 52 patients with plantar fasciitis were randomly and equally divided into two groups. The patients in the control group received only a traditional physical therapy program daily, including ultrasound thermotherapy and low-frequency electrotherapy. The patients in the experimental group received kinesiotaping in addition to the same physical therapy program as the control group.  The tape for kinesiotaping was applied on the gastrocnemius and the plantar fascia continuously for one week.  For each patient, the therapeutic effects were measured with subjective pain assessment [pain description scores and foot function scores] and ultrasonographic assessment [measuring plantar fascia thickness and structural change]. The investigators who performed the assessment were blinded as to the group assignment of the subject.

Result and measurement
The reduced pain scores [pain description scores and foot function scores] and the reduced thickness of plantar fascia at the insertion site [ultrasound assessment] after treatment were significantly [p < 0.05] more in the experimental group than in the control group. However, there were no significant [p > 0.05] differences in the changes of plantar fascia thickness at the site 0.5 cm distal to the insertion site and hypoechoic phenomena. 

Conclusion
It was concluded that the additional treatment with continuous kinesiotaping for one week might alleviate the pain of plantar fasciitis better than a traditional physical therapy program only.

 

  Ja Nee Totaal
Inleiding      
1) Relevante aanleiding voor het onderzoek?      
2) Literatuurverwijzingen?      
3) Probleem / vraagstelling te destilleren?      
       
Methode      
4) Voldoende informatie over de onderzoeksgroepen?      
5) Reproduceerbaar onderzoek?      
6) Heldere onafhankelijke variabele(n)?      
7) Heldere afhankelijke variabele(n) (AV)?      
8) Voldoende informatie over tijdsaspecten?      
9) Voldoende informatie meetinstrument voor bepalen van AV?      
10) Voldoende informatie over gebruikte materialen?      
11) Alpha waarde en/of betrouwbaarheidsinterval vermeld?      
       
12) Reproduceerbaar onderzoek?      
13) Intern valide onderzoek op basis van de methode?      
14) Is er selectie bias uit te sluiten?      
15) Bias t.g.v. tijdsaspecten uit te sluiten?      
16) Gewenste randomisatie?      
17) Gewenste blindering?      
18) Groepen gelijk behandelt?      
19) Gekozen onderzoeksmodel passend tot de vraagstelling?      
20) Instrument voor bepalen AV betrouwbaar?      
21) Gewenst instrument voor bepalen AV?      
       
Resultaten      
22) Zijn de resultaten een duidelijk weergave van de AV uit de vraagstelling?      
23) Intern valide onderzoek op basis van de resultaten?      
24) Zijn de groepen vergelijkbaar?      
25) Resultaten zijn een volledige weergave van AV?      
26) Bias uit te sluiten ten aanzien van uitval ven testpersonen?      
27) Conclusies terecht?      
       
28) Resultaten klinisch relevant?      
29) Conclusies worden ondersteund door ander onderzoek?      
30) Zijn de conclusies relevant voor uw beroepsgroep?      
31) Wat is de kwaliteit van het onderzoek na de gehele analyse?      
       
 Totaal      
       
Referenties: 

Journal of Musculoskeletal pain, March 2010, Vol.18, No1, Pages 71-80