FAQ

De meest gestelde vragen op een rij

 • Bevat de tape medicijnen?


  Nee. Er zijn geen medicijnen toegevoegd aan de tape. Het is zuiver de elasticiteit die het effect genereert. Er is wel een tape aanbieder die er bepaalde stoffen aan heeft toegevoegd, maar de meerwaarde daarvan is niet bekend (dit is de zgn.“Kiratape”). Het originele concept werkt hier niet mee!

   

   

   

 • Hebben de kleuren een speciale betekenis?

  Er worden verschillende verhalen verteld over de betekenis van de kleuren van de tape. Sommige kleuren zouden verschillende reacties veroorzaken in het lichaam. Wat zeker is tussen de verschillende kleuren is de rekbaarheids factor. Deze is onderzocht in Spanje en er zijn verschillende waarden gevonden wat betreft de rekbaarheid. Zie artikel “Mechanical behaviour of functional tape” uit de literatuur database. De kleuring van het basismateriaal (beige tape) zorgt voor een verandering van de basiseigenschappen van het elastisch weefsel. Nu blijkt dat de zwarte tape de minst rekbare en de beige de meest rekbare tape is. Dit gegeven kan misschien enkele reacties verklaren.  Waarom blijven sommige tapes beter zitten dan een andere kleur bij dezelfde patiënt? Dit zou verklaard kunnen worden doordat de rekbaarheid van deze kleur beter overeenkomt met de rekbaarheid van de huid van de patiënt. Mogelijk?! 

  Er zijn nog andere verklaringen mogelijk, die ....
  lees meer hierover in het abonnee gedeelte.

 • Hoe kan men het beste de tape verwijderen van de huid?

  In de meeste boeken staat beschreven dat je de tape het beste kan verwijderen door het nat te maken. Maar waarom? De lijmlaag lost niet op in water en de huid wordt er "weker" door! Vaak zie je in dat geval patiënten waarbij de opperhuid aan de lijmlaag vast blijft zitten, je ziet dan een huid die lichtrode vlekken heeft. Beter is het om een lijmoplosser te gebruiken. Sterilium is een zeer goed en handzaam alternatief. Maak de tape nat met Sterilium en wacht 1 á 2 minuten zodat de lijmlaag de kans krijgt om op te lossen. Daarna is de tape zo te verwijderen. 

   
  - verwijder de tape met de haargroeirichting mee
  - trek de tape in een hoek van 180 graden eraf
  - fixeer de huid proximaal van het deel tape wat je verwijderd
  - verwijdering van de tape met behulp van Stirilium
   

       

  Tip: bij kinderen is het zeer raadzaam een lijmoplosser te gebruiken. Als het verwijderen van de tape eenmaal pijn gedaan heeft willen ze de volgende behandeling vaak geen tape meer.

 • Hoe kunnen we de tape in rekening brengen?

  Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Er worden verschillende systemen gehanteerd. In sommige gevallen kan de kostenafrekening lopen over een recept voor verbandmaterialen, waarbij de tape door de patiënt bij een apotheek verkregen kan worden. Men kan ook het tarief voor de behandeling verhogen waardoor de tape onkosten gedekt kunnen worden. Of de patiënt koopt zelf een rol bij de apotheek of distributeur en laat het de vakman op de huid aanleggen.

  Binnen grotere zorgaanbieders is men vaak afhankelijk van het inkoop beleid van de zorginstantie. Er zijn momenteel nog geen richtlijnen voor de prijs van een tape-applicatie.

 • Hoe werkt de tape?

  Deze vraag wordt in de praktijk het meest gesteld en er zijn daar omtrent meerdere meningen. Het is belangrijk de tape niet te bekijken als wondermiddel dat iedere andere vorm van therapie kan vervangen. Velen zien dit concept ook niet als zelfstandige therapie maar als een toegevoegde interventie. Het is een applicatie om de pijn te beïnvloeden, zwelling te verminderen en spieren te ondersteunen. Er wordt vooral een appél gedaan op het lichaamseigen herstelproces. De tape kan verschillende effecten hebben op het lichaam. Het indicatie bereik is groot en er wordt steeds meer bekend en bevestigd door onderzoeken. 

  Na het aanleggen van de tape is duidelijk te zien dat de huid opgetild wordt, er ontstaan rimpels. De druk onder de huid wordt door het optillen verminderd en de weg wordt vrijgemaakt voor de lymfeafvoer, als basis voor een betere stofwisseling. Omdat de tape ook sensoren in de huid prikkelt, kan een pijn demping in het betroffen gebied ontstaan. Deze pijndemping zorgt voor een functieherstel van het weefsel waardoor een beter (in tijd gemeten) herstelproces plaatsvindt. De tape stimuleert bovendien enkele mechanosensoren in de huid die ook een verandering in werking van onderliggende structuren veroorzaakt. In de praktijk zijn er ook reacties van organen waargenomen na het aanleggen van tape op …….

  In de webshop vind u het handboek van het tapen waarin alles beschreven staat.

  lees meer hierover in het abonnee gedeelte.

 • Is de tape hypo-allergeen?

  Volgens de producenten zijn de tapes hypo-alergeen. In de praktijk zien we heel weinig patiënten die allergisch reageren op de tape. Dit houdt verband met verschillende eigenschappen van de tape. Allereerst zit er geen latex fabricaat in de tape, zodat het ook beter te verdragen is. De tape bestaat uit een hoogwaardig katoen en de lijmlaag is van 100% Acryl. Bovendien is de structuur van de tape een open raster. Je sluit de huid niet af waardoor deze nog kan “ademen”.  We weten dat de huid het grootste uitscheidingsorgaan is van het lichaam. Deze functie wordt door de tape niet belemmerd. Mocht de patiënt direct na het aanbrengen van de tape melding maken van een brandend gevoel onder de tape en zie je een roodheid rondom de tape ontstaan, dan is voorzichtigheid geboden en is er evt. sprake van een allergie.

  Jeuk hoeft daarentegen geen contra-indicatie te zijn voor het gebruik van de tape, want …

  lees meer hierover in het abonnee gedeelte.

 • Is er verschil tussen de merken tapes?

  Ja, er zit duidelijk verschil tussen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de kleuring waardoor de rekbaarheid anders is. Anderzijds is de lijmlaag van een andere structuur of materiaal, waardoor de hechting vaak te wensen overlaat. Als de tape binnen 24 uur van de huid loslaat kan dat het volgende betekenen:
   - de huid was te vet of behaard,
   - het basismateriaal (merk tape) is slecht,
   - er is een verkeerde techniek gebruikt (vaak zie je dan een verkeerde of compensatoire beweging)
   - er moet een andere kleur geprobeerd worden.

  Wil dit alles niet helpen dan is het de vraag of tapen wel een indicatie (een goede extra tool) is bij deze patiënt. 

 • Maakt het uit hoe de tape aangebracht wordt?

   

  Ja, er zit verschil in techniek en applicatievorm van de tape. 

  Allereerst is de mate van stretch die je op de tape zet van groot belang. We zien in de praktijk dat er verschillende reacties komen vanuit het lichaam op de “rekprikkel”. Vaak hoe kleiner de prikkel, des te groter de reactie van het lichaam. Wordt de prikkel te groot, vergeet niet dat de tape 24 uur per dag en meerdere dagen achtereen op de huid zit, gaat het lichaam hiertegen in werken. De applicatie vorm is vooral in het begin van de behandeling van belang. Uit verscheidene onderzoeken komt naar voor dat vooral het aanbrengen van de tape volgens de anatomie in acute gevallen het meeste resultaat biedt. Dit zien we vooral terug in de winst die behaald wordt in de ROM van het gewricht (Artikel: “Short term effects of Kinesio Tape on pain and cervical ROM in patiënts with acute whiplash injury” of “ …….” , zie verder literatuur database). In de subacute fase komt de segmentale prikkel meer tot uiting en lijkt de overhand te nemen in bv de pijndemping (Artikel:” Het effect van Curtape op de pijn tijdens de menstruatie bij patiënten met primaire dysmenorrhoe”). Maar hierover is nog niet veel bekend en zal er nog veel onderzoek moeten volgen. 

  Wil men verantwoord werken met de elastische tapes is het raadzaam een cursus te volgen. Alle ins en outs komen hier naar voren.

 • Wat biedt mij een abonnement op Tapingbase?


  Tapingbase kan meer betekenen dan alleen een site waar informatie gegeven wordt. Natuurlijk is het mooie van een website dat er altijd een distributie van kennis kan plaatsvinden die “up to date” is. Deze wordt gevoed door een aantal enthousiaste medewerkers die allen medisch opgeleid zijn en uit het “praktische vakgebied komen”. Ze hebben ook allen de ervaring om met de tape te werken. 
  De kennis die geboden wordt, vindt op verschillende manieren plaats. 

  Er worden cursussen aangeboden voor verschillende beroepsgroepen. Dit wordt ondersteund met vele foto’s en video materiaal. Deze zijn op verschillende niveaus te volgen.
  Naast deze cursussen is er een videodatabase waarin alle tapes te zien zijn. Een nieuws-blog waarin de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de tape en het tapen beschreven wordt.
  Een helpdesk kan de nodige specifieke vragen beantwoorden. Het educatieve aspect komt natuurlijk aan de orde in de E-learning cursussen die op maat aangeboden worden.

  Dit alles wordt gevoed door een impuls voor innovatie op ons vakgebied.

 • Wat is het verschil met de conventionele tape (sporttape)?

  Er is een heel groot verschil met de niet rekbare tapes. Het gebruik van de soort tape ligt vooral in de doelstelling dan wel indicatie. Bij de niet rekbare tape probeert men een beweging te sturen of te beperken. Daarbij worden grote delen van de huid gefixeerd waardoor een gewricht beperkt kan worden. Vooral bij sporters kan dit naast de voordelen ook een nadeel opleveren. Er zullen, kijkend naar de kinesiologie, compensatie reacties optreden om toch de beweging te kunnen maken. De beweging wordt gezocht in de nabij gelegen gewrichten. Dit kan tot complicaties leiden. Bij de elastische tapes is dit sterk verminderd of komt niet ter sprake. De beweging is altijd te maken maar er treedt een andere reactie op. De tape prikkelt de huid/fascie waardoor de hersenen veel meer geactiveerd worden en gevraagd worden om een “ actieve” stabilisatie. Dit is vooral in therapeutische zin zeer effectief en gewenst.

  Deze prikkeling van de huid door elastische tapes zorgt ook voor een activatie van het zenuwstelsel waarbij er meer in het lichaam gebeurd dan dat wij kunnen zien of waarnemen van buitenaf. Denk aan de pijndemping bij menstruatie klachten (Artikel: :” Het effect van Curtape® op de pijn tijdens de menstruatie bij patiënten met primaire dysmenorrhoe”). Er is niet direct een verband te verklaren via een mechanische weg, maar de elastische tapes (indien op een juiste wijze aangelegd) zijn wel zeer effectief!

   
  Wil je meer weten over de effecten, abonneer je op tapingbase