Tapingbase & research

 

De snelle ontwikkeling en verspreiding van de "elastische tape” in de sport en therapie heeft de aandacht getrokken van de wetenschap. De medische- en toenemend de paramedische wetenschap stellen de eisen om „evidence based“ te handelen.

Op grond van de expertise en research-ervaringen van tapingbase zoeken wetenschappelijke instituten, universiteiten en hogescholen het contact voor samenwerking met tapingbase. Zo coöpereerd en participeerd tapingbase op dit moment in onderzoeken met de universiteit Brussel, Groningen, Münster en Oldenburg.

Bovendien is tapingbase zelf ook opdrachtgever voor examens-, bachelor- en masterthesis. Ook hierbij werkt tapingbase op dit moment samen met de hogescholen van Arnhem & Nijmegen, Breda en Amsterdam.

Tapingbase heeft aan zich zelf de eis om de praktische ervaringen van de tape-interventie evident te bevestigen en probeert modellen over mogelijke werkingswijzen te ontwikkelen.

 

 

 

    Universiteit medisch centrum Groningen (NL)

 

Universiteit Oldenburg (Dld)
Universiteit Münster (Dld)

Universiteit Brussel (Be)

 

 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (NL)

 

 

Hogeschool Breda (NL)
  Hogeschool Amsterdam (NL)